top of page

גודל המגרש:      כ- 500 מ"ר

גודל הבית:         כ- 225 מ"ר

פרוגרמה:           בית בן 4 חצאי מפלסים

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים

צילום:                חגית גרוסמן

 

"הבית שקיבל חיים"

מהפך מטורף לבית רדום בישוב לפיד.
הבית שהיה עמוס וצפוף מפאת חוסר מקום הפך לפנינה צבעונית מאווררת ומעוצבת להפליא. העבודה עם בני הזוג הפכה לתענוג. נוצרה מערכת יחסים מכבדת וקשובה-דבר שמאפשר למתכנן להרקיע לשחקים.
הבית נעטף בצבעוניות אמיצה וקיבל מתיחת פנים. המשפחה
המאושרת זכו לקבל בית שונה לגמרי פונקציונלי ויפה.

אדריכלות ועיצוב פנים

:מיקום

לפיד

  אוגוסט   /   2015

bottom of page