top of page

גודל המגרש:      כ- 500 מ"ר

גודל הבית:         סה"כ כ- 180 מ"ר

פרוגרמה:           בית שנבנה במקור על ידי
                         חברת בניה קלה

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים

צילום:                בנימין אדם

במקור היה במגרש בית של חברת "אוסטק שמיר", שהיה קטן מדי עבור המשפחה המתרחבת. עם התחלת הבניה, בא התיאבון והבית גדל במהלך הבניה ובסופו של דבר מ-90 מ"ר הפך ל-180 מ"ר.

אדריכלות ועיצוב פנים

:מיקום

חירות

  אוגוסט   /   2012

bottom of page