top of page

גודל המגרש:      כ- 530 מ"ר

גודל הבית:         סה"כ כ- 162 מ"ר

פרוגרמה:           הבית הפרטי שלי (אמא'לא)

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים

 צילום:               ניר

 

ביתנו הפרטי - שזה הכי מפחיד ומבלבל - בתקציב דל ובשלב שהילדים היו מאוד צעירים. היה רצון להשתדל להישאר במפלס אחד - נוח יותר לתפקוד ותפעול

בבית יש אופציה לעלייה עתידית לקומה שניה שטרם מומשה

הבית מתוכנן לשגרת היום והאירוח שלנו - בצורת H 

אדריכלות ועיצוב פנים

:מיקום

משמרת

  אוגוסט  /   2008

bottom of page