top of page

גודל המגרש:      כ- 380 מ"ר

גודל הבית:         כ- 280 מ"ר

פרוגרמה:           סה"כ שלושה מפלסים.
                         מרתף עם כניסה נוספת נפרדת

תכנון הפרויקט:   אדריכלות.
                         (עיצוב פנים:  גלית תירוש)

צילום:                שרון צרפתי

 

חצי דו משפחתי – מואר ומאוורר

המגרש הפינתי וצורתו כרבע ביצה אליפטי.
אתגר לתכנן בית עם תחושת פתיחות אור ואוויר.

בבית אין תחושה של מחנק למרות היותו חצי של דו משפחתי שכבר נבנה והכתיב הגבלות ותנאים.

גם המגרש המורכב לא הפריע ליצור תכנון ובית מלא אור.
לבית נבחר עיצוב מינימליסטי עם נגיעות חמות ושידרג את התכנון.

אדריכלות

:מיקום

הוד השרון

  אוגוסט  /   2015

bottom of page