top of page

אדריכלות ועיצוב פנים

בית נוסף בנחלה

גודל המגרש:     כ- 2.5  דונם

גודל הבית:        סה"כ כ-170 מ"ר

פרוגרמה:          בית נוסף בנחלה

   מרוחק מעט מבית ההורים 

תכנון הפרויקט:  אדריכלות ועיצוב פנים.

צילום:               אוהד פליק

 

בקרבת בית ההורים אך בכל זאת בריחוק סביר. תוכנן בית לזוג הורים לשני בנים צעירים. הועתקו אלונים שהיו במקום ונבנה בית עם נוכחות פרגולה שמייצרת משחקי אור וצל מעניינים.

הקרבה לים מאפשרת הליכה רגלית מהבית אל החוף. לבית צבעוניות נעימה במינון טוב.

אדריכלות ועיצוב פנים

:מיקום
בית חירות

  אוגוסט   /   2020

bottom of page