top of page

אילת דגמי | אדריכלות ועיצוב פנים

פרויקטים

03/23

אדריכלות ועיצוב פנים

בית חד משפחתי בנחלה

גודל המגרש:     כ- 2.5  דונם

גודל הבית:       סה"כ כ-192 מ"ר

פרוגרמה:         בית במפלס אחד, גג שטוח.

מראה מודרני מינימליסטי בגוונים מונוכרומטיים.

תכנון הפרויקט: אדריכלות ועיצוב פנים.

צילום:              גלעד רדט

סטיילינג:          סנדרה

GiladRadat -6514.JPG

03/23

אדריכלות ועיצוב פנים

בית פרטי במרכז המושב הוותיק

גודל המגרש:     כ- 800 מטר

גודל הבית:        סה"כ כ-190 מ"ר

פרוגרמה:          בית במפלס אחד עם חזית

                        מוצנעת לרחוב.

בגינה הממוקמת בחלק הפרטי- בריכה, אזור ישיבה רחב ומטבח חוץ.

תכנון הפרויקט:  אדריכלות ועיצוב פנים.

צילום:               גלעד רדט

GiladRadat -6580.JPG

04/20

אדריכלות ועיצוב פנים

בית חד משפחתי בנחלה

גודל המגרש:     כ- 2.5  דונם

גודל הבית:        סה"כ כ-175 מ"ר

פרוגרמה:          בית חד מפלסי, חלקו

   מקורה בגג רעפים חשוף 

תכנון הפרויקט:  אדריכלות ועיצוב פנים.

צילום:               אוהד פליק

איילת דגמי אדריכלות ועיצוב

08/20

אדריכלות ועיצוב פנים

בית נוסף בנחלה

גודל המגרש:     כ- 2.5  דונם

גודל הבית:        סה"כ כ-170 מ"ר

פרוגרמה:          בית נוסף בנחלה

   מרוחק מעט מבית ההורים 

תכנון הפרויקט:  אדריכלות ועיצוב פנים.

צילום:               אוהד פליק

אדריכלות ועיצוב פנים אילת דגמי

07/17

תוספת ושיפוץ

לבית בן שלושה מפלסים בנחלה

גודל המגרש:      כ- 2.5  דונם

גודל הבית:         סה"כ כ-250- מ"ר

פרוגרמה:           תוספת יחידת הורים 

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים.

צילום:                גלעד רדט

אדריכלות ועיצוב פנים

05/16

אדריכלות ועיצוב פנים

בית חד מפלסי בנחלה

גודל המגרש:      כ- 2.5  דונם

גודל הבית:         כ- 173 מ"ר.

פרוגרמה:           בית חד מפלסי

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים.

צילום:                גלעד רדט

אדריכלות ועיצוב פנים

08/15

אדריכלות ועיצוב פנים

בית בעל חצאי מפלסים

גודל המגרש:      כ- 500 מ"ר

גודל הבית:         כ- 225 מ"ר

פרוגרמה:           בית בן 4 חצאי מפלסים

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים.

צילום:                חגית גרוסמן

אדריכלות ועיצוב פנים

08/15

אדריכלות

חצי דו משפחתי – מואר ומאוורר

גודל המגרש:      כ- 380 מ"ר   

גודל הבית:         כ- 280 מ"ר 

פרוגרמה:           סה"כ שלושה מפלסים. 
                         (מרתף עם כניסה נוספת נפרדת)
תכנון הפרויקט:   אדריכלות
                         (עיצוב פנים גלית תירוש)

צילום:                 שרון צרפתי

אדריכלות ועיצוב פנים

02/15

אדריכלות ועיצוב פנים

שיפוץ מהפכני כחדש

גודל המגרש:      כ- 500  מ"ר

גודל הבית:         סה"כ כ- 240 מ"ר

פרוגרמה:           תוספת שטח לקומת הקרקע ולקומה א

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים

 צילום:                אביעד בר נס

אדריכלות ועיצוב פנים

07/13

אדריכלות ועיצוב פנים

בניה לצרכים מיוחדים - מוגבלות בתנועה

גודל המגרש:      כ- 500  מ"ר

גודל הבית:         סה"כ כ- 200 מ"ר

פרוגרמה:           בית בן שני מפלסים
                         עם מעלית לקומה שניה.

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים

 צילום:               בנימין אדם

אדריכלות ועיצוב פנים

04/10

גודל המגרש:      כ- 600 מ"ר

גודל הבית:         סה"כ כ- 180 מ"ר

פרוגרמה:           בית מדורג מותאם למגרש מדורג 
                         עם צורה ייחודית          

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים

 צילום:               רני לוריא, אביעד בר נס

 

אדריכלות ועיצוב פנים

08/12

אדריכלות ועיצוב פנים

שיפוץ מהפכני כחדש

גודל המגרש:      כ- 500 מ"ר

גודל הבית:         סה"כ כ- 180 מ"ר

פרוגרמה:           בית שנבנה במקור על ידי
                         חברת בניה קלה               

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים

צילום:                בנימין אדם

אדריכלות ועיצוב פנים

04/10

גודל המגרש:      כ- 500 מ"ר

גודל הבית:         סה"כ כ- 280 מ"ר

פרוגרמה:           בית כפרי בן 3 מפלסים-קוים נקיים

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים

צילום:                נעמה ברעם

04/09

גודל המגרש:      כ- 400 מ"ר

גודל הבית:         2 מפלסים כ- 220 מ"ר.

פרוגרמה:           משפחה בת 6 נפשות (בשאיפה לגדול).

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים

צילום:                נעמה ברעם

08/08

גודל המגרש:      כ- 500 מ"ר

גודל הבית:         2 מפלסים כ- 210 מ"ר.

פרוגרמה:           בית חד משפחתי.

תכנון הפרויקט:   תכנון בית חדש ותוספת קומה שנייה 
                         אחרי אכלוס.

צילום:                גלית דוייטש

אדריכלות ועיצוב פנים_אילת דגמי

12/07

גודל המגרש:      כ- 380 מ"ר

גודל הבית:         כ- 180 מ"ר.

פרוגרמה:           בית דו משפחתי ב 2 מפלסים למשפחה.

תכנון הפרויקט:   תכנון בית חדש ועיצוב פנים

צילום:                גלית דוייטש

12/07

גודל המגרש:      כ- 500 מ"ר

גודל הבית:         2 מפלסים כ- 210 מ"ר.

פרוגרמה:           בית חד משפחתי לרווק בן 30.

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים

צילום:                נעמה ברעם

אדריכלות ועיצוב פנים-אילת דגמי

07/07

גודל המגרש:      כ- 500 מ"ר

גודל הבית:         מפלס אחד כ-150 מ"ר.

פרוגרמה:           בית חד משפחתי למשפחה צעירה.

תכנון הפרויקט:   תכנון אדריכלי ועיצוב פנים

צילום:                גלית דוייטש

אדריכלות ועיצוב פנים-אילת דגמי

12/07

גודל המגרש:      כ- 530 מ"ר

גודל הבית:         2 מפלסים כ- 162 מ"ר.

פרוגרמה:           הבית הפרטי שלי (אמא'לא)

תכנון הפרויקט:   אדריכלות ועיצוב פנים

צילום:                ניר

אדריכלות ועיצוב פנים-אילת דגמי
bottom of page